Armastuspettus 2

Andres tutvus Eleanoriga internetis. Jagatud piltide põhjal oli naine väga ilus, pealegi huvitava ametiga – ta teenis USA armees Süüria erivägedes. Pärast lühikest suhtlust ootas ta kannatamatult Andresega kohtumist , oli vaja vaid dokumendid korda ajada. Selles küsimuses soovitas ta pöörduda Küproselt pärit vahendaja Erichi poole.

Andres soovis igati abiks olla, et kohtumine toimuks võimalikult ruttu – tasuda oli vaja vaid piletite ja dokumentide korda ajamisega seotud kulude eest ning maksta vahendajale. Andres võttis selleks mitu laenu ja soovis teha Erichile Küprosele makseid 2100 ja 1500 euro väärtuses, märkides, et tegemist on pereabiga.

Pangal tekkis kahtlus kliendi maksete õigsuses, kuna seni polnud klient oma kontolt Küprosele ühtegi makset teinud. Andres selgitas, et tema tüdruksõbral Eleanoril on vaja Eestisse lennata ning Erich on vahendaja, kes aitab naise dokumente korda ajada. Andres saatis panka tõenduseks isegi Eleanori sõjaväeteenistust tõendava tunnistuse. Dokumenti analüüsides oli selle võltsing aga üpris lihtsasti tuvastatav – see oli kokku kleebitud teistest, erinevate kirjastiilidega dokumentidest. Kui pank keeldus makseid tegemast, võttis Andres summa välja sularahas.

Hiljem on Andres üritanud korduvalt teha makseid erinevate Küprose pankade kontodele, kuid tema enda pank lükkab maksed kahtlastena tagasi. Sealjuures laekuvad mehe kontole jätkuvalt laenud, mille ta sularahas välja võtab ja tõenäoliselt alternatiivseid võimalusi kasutades edasi kannab ning ilmselt on ta endiselt petturite lõksus.